Διδασκόμενα μαθήματα

Τάξη Γ΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά.

Ιστορία

Έκθεση

Λατινικά

Τάξη Β΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά.

Ιστορία (το β΄μισό έτος)

Έκθεση

Λατινικά

Τάξη Α΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά.

Έκθεση

Distance learning

Ειδικά για την Γ΄ Λυκείου

Φροντιστήριο εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.