Τρόπος συνεργασίας

Στηρίζεται στο τρίπτυχο:
Μαθητής–Καθηγητής–Γονέας.
Mε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης, αγάπης και γνήσιας φροντίδας.