Τα βιβλία μας

Διακρίνονται σε κανονικά έντυπα και σε βοηθήματα πολυμέσων.

Έντυπα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1. Πρωταγόρας του Πλάτωνα
 2. Πολιτεία του Πλάτωνα
 3. Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους
 4. Πολιτικά Αριστοτέλους
 5. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
 6. Χρηστικό Λεξιλόγιο
 7. Αρχικοί Χρόνοι
 8. Θεματογραφίες

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 1. Κείμενα της Λατινικής γλώσσας
 2. Συντακτικό κειμένων
 3. Γραμματική Λατινικής

ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Πολυμεσικά βοηθήματα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1. Πρόγραμμα σε υπολογιστή για την αναλυτική σύνταξη 150 αδίδακτων κειμένων, Phillogic.
 2. Βιντεομαθήματα διδασκαλίας και επανάληψης του Συντακτικού.
 3. Ηχητική επανάληψη αρχικών χρόνων.
 4. 540 διαγωνίσματα Γραμματικής με άμεση μέσω υπολογιστή διόρθωση και αποτίμηση της επίδοσης, arxaia.gr.

ΙΣΤΟΡΙΑ

 1. Βίντεο με την εξήγηση ενοτήτων της ιστορίας.

Ηχητικά αρχεία για κινητό με την εξήγηση ενοτήτων της ιστορίας και αφόρμηση προβληματισμού για τον μαθητή.