Μέθοδοι που χρησιμοποιούμε

ΓΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΣΗ

  1. Η γνώση χτίζεται κυριολεκτικά από το μηδέν.
  2. Το 100% του νέου μαθήματος μαθαίνεται μέσα στην τάξη.
  3. Ο μαθητής στο σπίτι του επαναλαμβάνει πολλές φορές όσα έμαθε, ώστε να του γίνουν απόλυτο κτήμα.
  4. Ο βαθμός απόκτησης της μάθησης διαπιστώνεται με καθημερινή εξέταση και εβδομαδιαία γραπτά τεστ.

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΘΗΣΗ

  1. Η γνώση προσφέρεται σαν μια ανεξερεύνητη περιοχή, όπου ο μαθητής ανακαλύπτει τον τρόπο να ερμηνεύσει τα νέα κάθε φορά δεδομένα και να δημιουργήσει τους δικούς του νοητικούς συνειρμούς.
  2. Σημαίνοντα ρόλο στην ανακαλυπτική μάθηση έχει η συναισθηματική προδιάθεση μέσα στην τάξη, όπου οι καθηγητές φροντίζουν τον κάθε μαθητή εξατομικευμένα και εξασφαλίζουν να υπάρχει από όλους τους συμμαθητές του το κατάλληλο ενθαρρυντικό περιβάλλον.
  3. Τέλος η άμιλλα, που επιτυγχάνεται με τη συχνή δημιουργία υποομάδων, διαφορετικών κάθε φορά μέσα στην ίδια τάξη, εξασφαλίζει την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, αλλά και χάρις στην επιδίωξη στόχου άλλου πλην του μαθησιακού, δηλαδή της νίκης, γεννά απρόσκοπτα μέσα στον κάθε μαθητή τούς προσωπικούς του συνειρμούς για βιωματική εμπέδωση της γνώσης.

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  1. Οι ίδιοι οι καθηγητές, με γνώση των υποψηφίων και της ψυχολογίας τους, συμπαραστέκονται στον κάθε μαθητή, ενθαρρυντικά όσον αφορά στις γνώσεις, υποστηρικτικά δε όσον αφορά τα προσωπικά του προβλήματα.
  2. Το τρίπτυχο Μαθητή – Καθηγητή – Γονέα και οι συχνές συναντήσεις αποτρέπουν τις εντάσεις μέσα στο σπίτι και λειτουργούν εξαιρετικά βοηθητικά τόσο στην συναισθηματική ισορροπία του υποψηφίου, όσο και στη επικράτηση πνεύματος ηρεμίας στο οικογενειακό περιβάλλον.
  3. Ειδική ψυχολόγος βρίσκεται σε επαφή με τους μαθητές και εξασφαλίζει την πρόληψη ακραίων καταστάσεων, αλλά και την εξομάλυνση ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να  αναστείλουν την μέγιστη απόδοση του υποψηφίου.

 

Το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μας είναι ο ΚΑΘΕ ένας ΜΑΘΗΤΗΣ του!