Διδασκόμενα μαθήματα

Τάξη Γ΄ Λυκείου

Νέα Ελληνική γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

Κοινωνιολογία

Τάξη Β΄ Λυκείου

Νέα Ελληνική γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

Κοινωνιολογία

Τάξη Α΄ Λυκείου

Νέα Ελληνική γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Distance learning

Φροντιστήριο εξ αποστάσεως, ατομικά ή σε ομάδες, με τηλεδιάσκεψη για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.