Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές είναι φιλόλογοι με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία.
Διακρίνονται:

  • για την εξαιρετική επιστημονική τους κατάρτιση
  • την μεγάλη διάθεσή τους να προσφέρουν
  • την εγγύτητά τους προς τους μαθητές
  • το χιούμορ τους