Η Φιλοσοφία μας

  • Το ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ φροντιστήριο συνδυάζει την απόλυτη επιστημονική γνώση με παιγνιώδη διάθεση, καλύπτοντας την ανάγκη των εφήβων για παιδικότητα αλλά και ωριμότητα.
  • Όλοι οι μαθητές και καθηγητές γίνονται μια μεγάλη παρέα, που παράγει ύψιστο γνωστικό αποτέλεσμα.
  • Η βασική αρχή του είναι: Σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια. Και η εξαιρετικά σοβαρή δουλειά χρειάζεται απαραίτητα ανακούφιση με χαρούμενη ατμόσφαιρα.
  • Αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τους εφήβους, είτε έχουν έντονη, είτε περιορισμένη κοινωνικότητα.
  • Ιδανικό περιβάλλον για τους εφήβους.