Φροντιστήριο εξ’ αποστάσεως

Ειδικά για την Γ΄ Λυκείου Φροντιστήριο εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.